Reklamlar

LG, LD, LR, LA nedir?

Herhangi bir gazete veya dergi aldığınızda normalde birden çok tahminci görürüz. Bu tahmincilerin beğenisi, anlayışı ve beklentileri ayrı olduğundan tahminlerinde farklılıklar normaldir. Tipik bir yarışsever de benzeri şekilde favori kaynaklarından okur ve hazmeder sunulan bilgileri kendi tahminlerini oluşturmakta.

Bu raporlarda gördüğümüz LR, LD, LG .. gibi sütunlarda da benzeri bir yöntem kullandık. Her bir sütun farklık içeren, değişik analiz metodlarını kullanan algoritmaları kullanmaktadır. Böylece farklı sınıf algoritmaların çıkardığı sonuçları ayrı ayrı görebiliyoruz. TOTAL sütununda ise bu tahminlerin ortalaması veya toplamı mevcut. Her algoritmanın sonucunu tutarlık aramak ve banko adayı seçmek için ayrı sunmuştum.

Bu algoritma detaylarını paylaşamıyorum, ama hemen hepsi istatistik literatüründe bilinen ve kullanılan metodlar.

Reklamlar